Calendar Ortodox 2018 – luna Noiembrie

Calendar Ortodox 2018 –  NOIEMBRIE – BRUMAR

30 zile; ziua are 10 ore, noaptea 14 ore

1 J Sf doctori fară de arginţi Cosma şi Damian, cei din Asia
2 V Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Anempodist
3 S Sf. Sfinţiţi Mc. Achepsima, Iosif şi Aitala; Aşezarea moaştelor Sf Mare Mc. Gheorghe în Lida (Sâmbăta morţilor – Moşii de toamnă)


4 D Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Cuv. Gheorghe Mărturisitorul Duminica a 22-a după Rusalii; Ap. Galateni 6,11 -18; Ev. Luca 16,19-31 (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr) glas 6, voscr. 1
5 L Sf Mc. Galaction şi Epistimia
6 M Sf Ier. Pavel Mărturisitorul; Sf. Cuv. Luca din Sicilia
7 M Sfinţii 33 de Mucenici din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr
8 J + Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil
9 V + Sf. Ier. Nectarie de la Eghina; Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie; Sf. Matrona

10S Sf Ap. Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terţiu şi Cvart; Sf. Orest


11 D + Sf. Mare Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; Sf Cuv. Teodor Studitul Duminica a 25-a după Rusalii; Ap. Efeseni 4,1 -7; Ev. Luca
10,25-37 (Pilda samarineanului milostiv); glas 7, voscr. 2
12 L Sf Ier. Ioan cel Milostiv, patriarhul Alexandriei; + Sf. Martiri
şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra şiVasile din Telciu; Sf Cuv. Nil Pustnicul
13 M + Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiep. Constantinopolului, şi mama sa, Sf. Antuza (Lăsatul secului pentru Postul Naşterii Domnului)
14 M Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 12 Apostoli; Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului (Începutul Postului Naşterii Domnului)
15 J + Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf Mc. şi Mărturisitori: Gurie, Samona şi Aviv diaconul
16 V Sf Ap. şi Evanghelist Matei
17 S Sf Ier. Grigorie Taumaturgul, episcopul Neocezareei, şi Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Lazăr Zugravul


18 D Sf. Mc.Platon, Roman şi Zaheu Duminica a 26-a după Rusalii; Ap. Efeseni 5,8-19; Ev. Luca 12,16-21 (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina); glas 8, voscr. 3
19 L Sf Prooroc Avdie; Sf. Mc. Varlaam
20 M Înainte-prăznuirea Intrării în biserică a Maicii Domnului; + Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf Ier. Proclu, arhiepiscopul Constantinopolului
21 M + Intrarea în biserică a Maicii Domnului (Dezlegare la peşte)
22 J Sf Ap.Filimon,Arhip, Onisim şi Apfia; Sf. Mc.Cecilia
23 V + Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii; Sf. Ier. Amfilohie, episcopul Iconiei, şi Grigorie, episcopul Acragandelor
24 S Sf Sfinţiţi Mc. Clement, episcopul Romei, şi Petru, episcopul Alexandriei (Dezlegare la peşte)


25 D Odovania praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului, + Sf Mare Mc. Ecaterina; Sf Mare Mc. Mercurie (Dezlegare la peşte) Duminica a 30-a după Rusalii; Ap. Coloseni 3,12-16;Ev. Luca j 18,18-27 (Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor); glas 1, voscr. 4
26 L Sf Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul
27 M Sf Mare Mc. Iacob Persul; Sf Cuv. Natanael şi Pinufrie
28 M Sf. Cuv. Mc. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh
29 J Sf. Mc. Paramon şi Filumen; Sf. Cuv. Pitirun
30 V + Sf. Ap. Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României; + Sf. Ier. Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, episcopul Etiopiei (Dezlegare la peşte)