Calendar Ortodox 2018 – luna Ianuarie

Calendar Ortodox 2018 – IANUARIE – GERAR
31 zile; ziua are 10 ore, noaptea 14 ore

1 L (+) Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului;
 Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei, şi mama sa, Sf. Emilia (Anul Nou. Te-Deum)
2 M Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, episcopul Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov
3 M Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie (Harţi)
4 J Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist; Sf Cuv. Apolinaria
5 V Sf Mc. Teopempt şi Teonas; Sf Cuv. Sinclitichia
(Ajunul Botezului Domnului. Post)
6 S (+) Botezul Domnului (Bobotează-Dumnezeiasca Arătare)


7 D + Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul Duminica după Botezul Domnului; Ap. Efeseni 4,7-13;
Ev. Matei 4,12-17 (Începutul propovăduirii Domnului); glas 6, voscr. 9
8 L Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. Cuv. Domnica
9 M Sf Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ierarh Petru, I episcopul Sevastiei
10 M Sf. Ier. Grigorie, episcopul Nyssei; + Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti; Sf. Ier. Dometian, episcopul Melitinei
11 J + Sf. Cuv. Teodosie, începătorul vieţii călugăreşti de obşte din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie
12 V Sf. Mc. Tatiana diaconiţa şi Eutasia
13 S Sf. Mc. Ermil şi Stratonic; Sf. Ier. Iacob, episcop de Nisibe


14 D Odovania praznicului Botezului Domnului;
Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. Nina Duminica a 29-a după Rusalii; Ap. (al Duminicii a 28-a) Coloseni 1,12-18; Ev. Luca 17,12-19 (a celor 10 leproşi); glas 7, voscr. 10
15 L Sf Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul
16 M Cinstirea lanţului Sf Ap. Petru; Sf Mc. Danact citeţul
17 M + Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel Nou
18 J + Sf. Ier. Atanasie şi Chirii, arhiepiscopii Alexandriei
19 V Sf. Cuv. Macarie cel Mare şi Macarie Alexandrinul; Sf Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia
20 S + Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. Eusebiu; Sf Mc. In, Pin şi Rim


21 D Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. Mc. Neofit; Sf. Mc. Agnia
Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. 1 Timotei 4,9-15; Ev. Luca 19,1-10; glas 8, voscr. 11
22 L Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul
23 M Sf. Sfinţit Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf Mc. Agatanghel; Sf. Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic
24 M Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, episcopul Carpasiei (Te-Deum)
25 J + Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiep. Constantinopolului;  + Sf. Ier. Bretanion, episcopul Tomisului
26 V Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan
27 S + Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf Marciana împărăteasa


28 D Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Şirul, Paladie şi Iacob Sihastrul
Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameşului şi a Fariseului); Ap. 2 Timotei 3,10-15; Ev. Luca 18,10-14; glas 1, voscr. 1 (Începutul Triodului)
29 L Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul;
30 M +Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfinţit Mc. Ipolit, episcopul Romei
31 M Sf. Mc. doctori fară de arginţi Chir şi Ioan (Harţi)