Calendar Ortodox 2017, luna Noiembrie

30 zile; ziua are 10 ore, noaptea 14 ore
1 M Sf. doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian, cei din Asia
2 J Sf. Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Anempodist
3 V Sfinţii Mucenici Achepsima, Iosif şi Aitala. Aşezarea moaştelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida
4 S Sf. Mc. Nicandru şi Ermeu (Pomenirea morţilor)
5 D Sfinţii Mucenici Galaction şi Epistimia Duminica a 22-a după Rusalii; Ap. Galat. 6,11-18; Ev. Luca 16, 19-31 (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr) glas 5, voscr. 11


6 L Sf. Ier. Pavel Mărturisitorul; Sfântul Cuv. Luca din Sicilia
7 M Sfinţii 33 Mucenici din Melitina; Sfântul Cuvios Lazăr
8 M + Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil
9 J Sfinţii Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sfinţii
Mucenici Onisifor şi Porfirie; Sf. Ier. Nectarie de la Eghina
10 V Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru; Sf. Mc. Orest
11 S + Sf. Mc. Mina, Victor şi Vichentie; Sf. Cuv. Teodor Studitul
12 D Sfântul Ier. Ioan cel Milostiv, patriarhul Alexandriei; + Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran, Vasile, Grigorie şi Vasile; Sfântul Cuvios Nil Pustnicul Duminica a 25-a după Rusalii; Ap. Ef. 4,1-7; Ev. Lc. 10, 1 25-37 (Pilda samarineanului milostiv), glas 6, voscr. 1


13 L + Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiep. Constantinopolului, şi mama sa, Sfânta Antuza
14 M Sf. Apostol Filip; Sfântul Ierarh Grigore Palama (Lăsatul secului pentru Postului Naşterii Domnului)
15 M + Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. Gurie, Samona şi Aviv (Inceputul Postului Naşterii Domnului)
16 J + Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei
17 V Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, episcopul Neocezareei, şi Ghenadie, patr. Constantinopolului; Sfântul Cuvios Lazăr
18 S Sfinţii Mucenici Platon, Roman şi Zaheu
19 D Sfântul Prooroc Avdie; Sfântul Mucenic Varlaam Duminica a 26-a după Rusalii; Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Luca 12,16-21 (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina) glas 7, voscr. 2


20 L Inainte-prăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, + Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sfântul Mucenic Dasie; Sfântul Ierarh Proclu, arhiepiscopul Constantinopolului
21 M + Intrarea în biserică a Maicii Domnului (Dezlegare la peşte)
22 M Sfinţii Ap. Filimon, Arhip şi Onisim. Sf. Muceniţă Cecilia
23 J + Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcii; Sf. Ierarhi Amfilohie şi Grigorie (Dezlegare la peşte)
24 V Sf. Mc. Clement, episcopul Romei, şi Petru al Alexandriei
25 S Odovania praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului; + Sfinţii Mucenici Ecaterina şi Mercurie (Dezlegare la peşte)
26 D Sf. Alipie, Nicon şi Stelian Paflagonul (Dezlegare la peşte) Duminica a 30-a după Rusalii; Ap. Coloseni 3,12-16; Ev. Luca 18,18-27 (Dregătorul bogat-Păzirea poruncilor), glas 8, voscr. 3


27 L Sf. Mare Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanael şi Pinufrie
28 M Sfântul Cuv. Mc. Ştefan cel Nou; Sfântul Mucenic Irinarh
29 M Sfinţii Mucenici Paramon şi Filumen; Sfântul Cuv. Pitirun
30 J + Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul
României; + Sf. Ier. Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ierarh Frumenţie (Dezlegare la peşte)