Calendar Ortodox 2017, luna Ianuarie

31 zile; ziua are 10 ore, noaptea 14 ore

1 D Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Vasile
cel Mare, arhiep. Cezareei Capadociei (AnulNou; Tedeum) . Duminica dinaintea Botezului Domnului; Ap. 2 Tim. 4,
5-8; Ev. Marcu 1,1-8; glas 3, voscr. 6


2 L înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sfântul Ier.
Silvestru, episcopul Romei; Sf. Cuvios Serafim de Sarov
3 M Sfântul Prooroc Maleahi; Sfântul Mucenic Gordie
4 M Soborul Sfinţilor 70 de Apostoli; Sfântul Cuvios Teoctist;
Sfânta Cuvioasă Apolinaria (Harţi)
5 J Sfinţii Mucenici Teopempt şi Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia
(Ajunul Botezului Domnului – Post) I
6 V Botezul Domnului (Bobotează – Dumnezeiasca Arătare.
Harţi)
7 S Soborul Sfântului Prooroc loan Botezătorul
8 D Sfinţii Cuvioşi Gheorghe Hozevitul şi Domnica
Duminica după Botezul Domnului; Ap. Efeseni 4,7-13; Ev. Matei 4, 12-17 (începutulpropovăduirii Domnului); glas 4, voscr. 7


9 L Sfântul Mucenic Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ierarh Petru,
episcopul Sevastiei
10 M Sf. Ierarh Grigorie, episcopul Nyssei;  Sf. Cuvios Antipa de
la Calapodeşti; Sf. Ierarh Dometian, episcopul Melitinei
11 M f Cuv. Teodosie, începătorul vieţii de obşte; Sf. Cuv. Vitalie
12 J Sfintele Muceniţe Tatiana diaconiţa şi Eutasia
13 V Sf. Mc. Ermil şi Stratonic; Sf. Ierarh Iacob episcopul Nisibei
14 S Odovania Praznicului Botezului Domnului; Sfinţii Cuvioşi
Mucenici din Sinai şi Rait; Sfânta Nina
15 D Sfinţii Cuvioşi Pavel Tebeul şi loan Colibaşul
Duminica a 29-a după Rusalii; Ap. Coloseni 1, 12-18; Ev. Luca 17,12-19 (acelor 10 leproşi); glas 5, voscr. 8


16 L Cinstirea lanţului Sfântului Ap. Petru; Sf. Mucenic Danact
17 M Sfântul Cuvios Antonie cel Mare; Sfântul Cuvios Antonie
celNoudinVeria
18 M Sfinţii Ierarhi Atanasie şi Chirii, arhiepiscopii Alexandriei
19 J Sf. Cuv. Macarie cel Mare şi Macarie Alexandrinul; Sfântul
Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sfânta Muceniţă Eufrasia
20 V + Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sfântul Mucenic Eusebiu
21 S Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul: Sfântul Mucenic Neofit
22 D Sfântul Apostol Timotei; Sfântul Cuvios Mc. Anastasie Persul
Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. 1 Tim. 4,9- 15; Ev. Luca 19,1-10; glas 6, voscr. 9


23 L Sfântul Mucenic Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc.
Agatanghel; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic
24 M Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, episcopul Carpasiei (Tedeum)
25 M + Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiep. Constantinopolului;
+ Sfântul Ierarh Bretanion, episcopul Tomisului
26 J Sfinţii Cuvioşi Xenofont, Maria, Arcadie şi loan
27 V t Aducerea moaştelor Sfântului Ierarh loan Gură de Aur; Sf.
Marciana împărăteasa Î 28 S Sfinţii Cuvioşi Effem Şirul, Isaac Şirul, Paladie şi Iacob O
29 D Aducerea moaştelor Sfântului Mucenic Ignatie Teoforul
Duminica a 17-a după Rusalii (a Cananeencei); Ap. 2 Cor. 6,16-18;7, l;Ev.Matei 15,21-28;glas7,voscr. 10


30 L f) Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi
loan Gură de Aur; Sfântul Mucenic Ipolit, episcopul Romei ;.

31 M Sfinţii Mucenici doctori fără de arginţi Chir şi loan