Calendar Ortodox 2017, luna Februarie

28 zile; ziua are 11 ore, noaptea 13 ore
1 M înainte-prăznuirea întâmpinării Domnului; Sfântul
Mucenic Trifon; Sfintele Muceniţe Perpetua şi Felicitas
2 J + întâmpinarea Domnului
3 V Sfântul şi Dreptul Simeon; Sfânta Proorociţă Ana
4 S Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul: Sfântul Mc. Avramie I
5 D Sfintele Muceniţe Agata şi Teodula
Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameşului şi a Fariseului), Ap. 2 Tim. 3,10-15; Ev. Luca 18,10-14; glas 8, voscr. 11 (începutul Triodului)


6 L Sfântul Ierarh Vucol, episcopul Smirnei, şi Fotie, patriarhul
Constantinopolului; Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare
7 M Sf. Ier. Partenie, episcopul Lampsacului; Sf. Cuviosul Luca I
8 M Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat; Sf. Prooroc Zaharia (Harţi)
9 J Odovania Praznicului întâmpinării Domnului’, Sfântul Mucenic Nichifor

10 + Sfântul Mucenic Haralambie; Sf. Mc. Valentina (Harţi)
11 S Sf. Vlasie, episcopul Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa #
12 D Sfântul Ierarh Meletie, arhiepiscopul Antiohiei; Sfântul
Mucenic Hristea
Duminica a 34-a după Rusalii (a întoarcerii Fiului risipitor); Ap. 1 Cor. 6,12-20; Ev. Luca 15,11-32; glas 1, voscr. 1


13 L Sfântul Cuvios Martinian; Sfinţii Apostoli Acvila şi
Priscila; Sfântul Ierarh Evloghie, patriarhul Alexandriei
14 M Sfinţii Cuvioşi Auxentie, Maron şi Avraam
15 M Sfântul Apostol Onisim; Sfântul Mucenic Maior
16 J Sfinţii Mucenici Pamfil şi Valent; Sfântul Ierarh Flavian,
arhiepiscopul Constantinopolului
17 V Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron; Sfânta Mariamna;
Sfinţii împăraţi Marcian şi Pulheria
18 S Sfântul Ierarh Leon, episcopul Romei (Sâmbăta morţilor –
Moşii de iarnă)
19 D Sfinţii Apostoli Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfia
Duminica înfricoşătoarei Judecăţi (a lăsatului sec de came); Ap. 1 Corinteni 8, 8-13; 9,1-2; Ev. Matei 25,31-46; I glas 2, voscr. 2


20 L Sf. Ierarh Leon, episcopul Cataniei; Sfântul Cuv. Visarion
21 M Sf. Cuv. Timotei; Sf. Ier. Eustatie, arhiepiscopul Antiohiei
22 M Aflarea moaştelor Sfinţilor Mucenici din Constantinopol
(Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte, ouă şi peşte)
23 J Sfântul Sfinţit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei; Sfânta
Cuvioasă Gorgonia
24 V f întâia şi a doua aflare a cinstitului cap al Sf. Prooroc Ioan
Botezătorul (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte, ouă şi peşte)
25 S Sf. Ierarh Tarasie, patriarhul Constantinopolului |
26 D Sfântul Ierarh Porfirie; Sf. Muceniţă Fotini Samarineanca
(Lăsatul secului pentru Postul Sfintelor Paşti) O
Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a lăsatului sec de brânză); Ap. Rom. 13,11-14; 14,1-4; Ev. Matei 6, 14-21; glas 3, voscr. 3


27 L Sfinţii Cuvioşi Mărturisitori Procopie şi Talaleu (începutul
Postului Sfintelor Paşti. Zi aliturgică. Canonul cel Mare)
28 M + Sf. Cuv. Ioan Casian şi Gherman, din Dobrogea; Sf. Vasile Mărturisitorul; Sfântul Mc. Proterie (Zi aliturgică.
.   Canonul cel Mare)