Calendar Ortodox 2017, luna August

31 zile; ziua are 13 ore, noaptea 11 ore
1 M Scoaterea Sfintei Cruci; Sfinţii 7 Mucenici Macabei (Inceputul Postului Adormirii Maicii Domnului)
2 M Aducerea moaştelor Sf. întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan; Binecredinciosul împărat Justinian cel Mare
3 J Sfinţii Cuvioşi Isaachie, Dalmat şi Faust; Sfânta Saiomeea Mironosiţa
4 V Sfinţii 7 tineri din Efes; Sfântul Mucenic Tatuil
5 S Inainte-prăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului, + Cuv loan lacob de la Neamţ; Sf. Nona, mama Sf. Ier. Grigorie Teologul; Sfântul Ierarh Fabian, episcopul Romei
6 D + Schimbarea la Faţă a Domnului (Dezlegare la peşte) Toate ale Praznicului: Ap. 2 Petru I, 10-19; Ev. Mt. 17, 1-9


7 L + Sf. Cuvioasă Teodora de ia Sihla; Sfântul Mc. Dometie; Sf. Ierarh Narcis, arhiepiscopul Ierusalimului
8 M Sf. Ier. Emilian Mărt., episcopul Cizicului; Sfântul Miron
9 M Sfanţul Apostol Matia; Sf. 10 Mucenici care au pătimit pentru icoana lui Hristos
10 J Sfântul Mucenic Laurenţiu arhidiaconul; Sfântul Mucenic Xist, episcopul Romei; Sfântul Mucenic Ipolit
11 V + Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Evplu arhidiaconul
12 S Sfinţii Mucenici Fotie şi Anichit
13 D Odovania Praznicului Schimbării ta Faţă a Domnului; Sfinţii Cuvioşi Dorotei şi Dositei Duminica a 10-a după Rusalii; Ap. 1 Corint. 4, 9-16; Ev. Matei 17, 14-23 (Vindecarea lunaticului)’, glas 1, voscr. 10 ;


14 L Inainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sfântul Prooroc Miheia
15 M + Adormirea Maicii Domnului
16 M Sfanta Mahramă a Domnului; + Sfinţii Martin Brincoveni Constantin Vodă cu cei patru fii: Constantin, Ştefan. Radu. i Matei şi sfetnicul Ianache; + Sf. Cuv. losifde la Văracec; Sfântul Mucenic Diomid
17 J Sfinţii Mucenici Miron preotul, Straton şi Ciprian
18 V Sfinţii Mucenici Fior şi Lavm
19 S Sfinţii Mucenici Andrei Stratilat, Timotei, Agapie şi Tecla
20 D Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever, Eliodor şi Teoharie Duminica a II-a după Rusalii; Ap. I Cor. 9, 2-12; Ev. Matei 18, 23-35; (Pilda datornicului nemilostiv), glas 2, voscr. 11


21 L Sfântul Ap. Tadeu; Sfânta Mc.Vasa; Sf. Mucenici Donat diaconul. Romul preotul, Silvan diaconul şi Venust
22 M Sfântul Mucenic Agatonic şi cei împreună cu ei
23 M Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului; Sf. Mc Lup; Sfântul Sfinţit Mucenic Irineu, episcop de Lugdunum
24 J Sfinţii Sfinţiţi Mucenici Eutihie şi Coama Etolul
25 V Aducerea moaştelor Sf. Apostol Bartolomeu; Sf. Ap. Tit
26 S Sfinţii Mucenici Adrian şi Natalia, soţia sa
27 D Sfântul Cuv. Pimen; Sfântul Mc. Fanurie; Sf Ierarh Osie Duminica a 12-a după Rusalii; Ap. I Corint. 15, l-l I; Ev. Matei 19, 16-26 (Tânărul bogat), glas 3, voscr. I


28 L Sfântul Cuvios Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia
29 M + Tăierea capului Sf. Prooroc loan Botezătorul (Post)
30 M + Sf Ierarhi Varlaam, Mitropolitul Moldovei, şi loan de la Râşca şi Secu; Sfinţii Ier. Alexandru, loan şi Pavel cel Nou
31 J Aşezarea cinstitului brâu al Maicii Domnului In raclă